Antecedents:

piedra alumbre

L’Alum es coneix com un dels primers productes medicinals i cosmètics naturals utilitzat per l’home. Els romans el coneixien amb el nom llatí de “alunit”. Des de temps molt antics es va conèixer el seu poder desinfectant i bactericida, aquest poder és el que s’ha vingut utilitzant per eliminar de forma natural els bacteris causants de la mala olor que proliferen en els processos de descomposició de la suor corporal, sense haver de modificar cap altra funció de la transpiració normal del cos.

Què és l’Alum:

Tots els compostos estan formats per diferents elements, en el cas de l’Alum de roca (Alum potàssic) és un compost de dos sulfats, formant cristalls opacs o transparents. Sol trobar-se a la naturalesa en forma mineral d’origen volcànic, les traces procedeixen de l’acció de les solfatares sobre les roques que contenen sals lumínic potàssiques. Es pot trobar també algunes traces de pissarres bituminoses, així com en jaciments de petjada i de lignit.